Welkom bij CSL support, de e-learning site van CSL-Behring. Door uw gegevens hieronder in te vullen kunt u deelnemen aan de volgende trainingsprogramma’s

1. Productinformatie Privigen® en Hizentra®
2. Farmacovigilantie

Elk trainingsprogramma wordt afgesloten met een korte toets bestaande uit een aantal vragen. Bij een goed gevolg krijgt u daar per e-mail een bevestiging van. Mocht het niet voldoende zijn, dan verzoeken wij u de training nogmaals te volgen en de toets opnieuw te maken.